Pojam
Europsko tržište novca

Međunarodno tržište novca na kome se dolar i druge konvertibilne valute kratkoročno posuđuju od poslovnih banaka, koje imaju sjedište izvan zemlje emitenta odnosne valute te ponovno od strane ovih banaka u pravilu kratkoročno plasiraju. Glavno prometno središte europskih novčarskih poslova je London.

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik

Vezane grupe