Banka za međunarodne obračune

Središnja banka za središnje bankare, nalazi se u Švicarskoj. Mjesto je suradnje, multinacionalna nadzorna institucija i obračunska ustanova za rezerve brojnih država.
Smještena u okruglom tornju pored željezničke stanice u IVaselu, Banka za međunarodne obračune (BIS) osnovana je 1930. kao privatna kompanija u vlasništvu odredenog broja centralnih banaka, jedne komercijalne banke (Citibank) i nekoliko pojedinaca.
U međunarodnoj dužničkoj krizi 1980-ih BIS je imao središnju ulogu u osiguravanju kratkoročnih zajmova za premošćivanje, koji su zemljama u razvoju pružili vrijeme za prilagodbu ekonomskih politika. Potkraj 1980-ih banka je odigrala manje vidljivu ulogu uspostavljanja međunarodne sigurnosne mreže za financijska tržišta na kojima je došlo do brze deregulacije.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe

 1. Banke

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž