Pojam
Zajednička carinska tarifa

Sustavna lista svih uvoznih carina (import duties), koja se koristi međunarodno priznatom standardnom klasifikacijom dobara objavljenom u Brusselskoj tarifnoj nomenklaturi (Brussels Tariff Nomenclature). Zajednička carinska tarifa sastoji se od naznaka ili opisa roba, uređenih prema tarifnim brojevima (naslovima) i tarifnim kategorijama, kao i prema samim carinskim tarifama.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe