Pojam
Vlastiti bankarski poslovi

Vlastiti bankarski poslovi su svi oni poslovi koji banka obavlja u svoje ime i za svoj račun s ciljem ostvarivanja profita. To su poslovi novijeg datuma, a rezultat su razvoja tržišta i tržišnih gospodarstava te globalizacije uopće. Prof. Katunarić u vlastite bankarske poslove ubraja:
- arbitražne poslove,
- burzovne špekulacije i
- osnivanje industrijskih poduzeća ili sudjelovanje u dioničarskim društvima.
Arbilražni poslovi obuhvaćaju poslove kupnje i prodaje prvenstveno deviza, manje valuta te danas sve više vrijednosnih papira s ciljem ostvarenja dobiti na razlici između kupovnih i prodajnih cijena.
Ukoliko banka kupuje i prodaje vrijednosne papire na burzi s ciljem zarade na razlici između prometne i terminske kotacije (notiranja) vrijednosnog papira tada se radi o burzovnim spekulativnim poslovima. Najpoznatiji ovi poslovi su SWAP, report poslovi i drugi.
Rjeđi oblik vlastitih bankarskih poslova je osnivanje ili sudjelovanje u dioničkim društvima.
Kod nas u Hrvatskoj ovaj bankarski posao je čest u nešto izmijenjenom I obliku, budući da veliki broj banaka postaje vlasnikom nelikvidnih, ; nerentabilnih poduzeća iz naslova naplate svojih potraživanja kroz institut realnog pokrića. Razumljivo ovi poslovi najčešće nisu rentabilni j niti profitabilni i u suštini predstavljaju jedan prijelazni oblik koji znatno opterećuje bankarski sustav u cjelini.
 

Srb, Matić, Bankarstvo

 

Vezane grupe