Pojam
Stop-nalog

Nalog EFEKTNOJ BANCI da proda (ili kupi) dionice u budućnosti kad dosegnu odredenu navedenu cijenu, koja se zove stop cijena. Klijent izdaje takav nalog s namjerom da zaštiti postojeći PROFIT, ili da ograniči budući gubitak.
Recimo da su dionice kupljene po 1 dolar; cijena im naraste na 5 dolara. Svi govore da treba prodati, ali vlasnik smatra da bi još mogle rasti. Stoga ih zadržava, ali daje stop-nalog brokeru da ih proda ako padnu na 4 dolara, štiteći time dobitak od 3 dolara po DIONICI.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe