Pojam
Srednja cijena

Cijena na pol puta između kupovnih i prodajnih cijena kotiranih za VRIJEDNOSNICU. Kad novine navode samo jednu cijenu za DIONICU, obično je to srednja cijena.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik