Pojam
Sindicirani zajam

Jedan ZAJAM koji zajednički daje velik broj zajmodavatelja, obično zato što je prevelik za jednu instituciju da ga sama preuzme. Velik dio međunarodnog kreditiranja na EUROTRŽIŠTU sindiciran je na takav način.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe