Pojam
Revizija usklađenosti

Svrha revizije usklađenosti jest utvrditi opseg u kojem revidirani subjekt poštuje pravila, politike, zakone, ugovorne obveze ili državne propise. Sve su revizije, zapravo, oblik revizije usklađenosti. U financijskim revizijama utvrđuje se jesu li financijski izvještaji usklađeni s općeprihvaćenim računovodstvenim načelima. U revizijama poslovanja utvrđuje se je li aktivnost subjekta u skladu sa standardima učinkovitosti koje je donijelo poslovodstvo ili poslovni revizor. Literatura vezana uz reviziju daje, međutim, užu definiciju. Ona se odnosi na utvrđivanje jesu li poslovni događaji u skladu sa zakon ima i propisima. Revizija usklađenosti pridodala je na važnosti reviziji državnih subjekata jer kod njih se općenito više radi o usklađenosti nego kod revizije nedržavnih subjekata

Zgombić, Business dictionary

Vezane grupe