Pojam
Revalvacija

Revalvacija je, kao i devalvacija, monetarno-politička mjera koja ima zadaću povećana vrijednosti domaće valute u odnosu na njezin standard. Ako u prometu kolaju zlatnici vrši se na taj način da se smanji kovnička stopa ili da se smanji cijena zlatu, a u današnjem sustavu vrši se lako da se smanji tečaj strane valute u kojoj se izražava.
Revalvacija je zakonsko smanjenje cijene zlata. Cilj revalvacije se sastoji u tome, da na neki način spriječi inflaciju koja vlada u zemlji. Isto tako revalvacija nacionalne valute će omogućiti ako je platna bilanca s inozemstvom u stalnoj aktivi, da zemlja smanji svoj izvoz u inozemstvo a da poveća uvoz.
 

Srb, Matić, Marković, Monetarne financije

Vezane grupe