Pojam
Računovodstvena dosljednost

Kad neki subjekt primjenjuje iste računovodstvene postupke iz razdoblja u razdoblje, smatra da se daje dosljedan u svojoj primjeni računovodstvenih standarda. To ne znači da društva ne mogu prijeći s primjene jedne računovodstvene metode na druge. Društva mogu mijenjati metode, no jedino u situacijama u kojima se može dokazati da je novousvojena metoda prihvatljivija od prethodne. U tom slučaju, priroda i učinci računovodstvene promjene, kao i razlozi za njeno provođenje, trebaju se objaviti u financijskim izvještajima razdoblja u kojem se promjena dogodila.

Zgombić, Business dictionary

Vezane grupe