Pojam
Prepakiranje

Dijeljenje VRIJEDNOSNICE na više različitih dijelova (na plaćanje KAMATA i isplatu GLAVNICE, primjerice) i njihova ponovna prodaja kao odvojenih financijskih instrumenata.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik