Pojam
Otpis poreza
Ako je uslijed elementarnih nepogoda (poplava, požar, potres, suša i dr.), biljnih i stočnih bolesti te raznih štetočina (peronospora, slinavka, šap, krumpirova zlatica, gubar i dr.), nepovoljnih kretanja na tržištu (inflacija, recesija, ograničenje privredne aktivnosti uvjetovane mjerama državnih organa u tuzemstvu ili u inozemstvu — npr. zabrana uvoza odnosno izvoza, otežana mogućnost dobivanja kredita), ili pak uslijed nekih drugih izvanrednih događaja koje porezni obveznik nije mogao spriječiti, smanjen prihod, odnosno uništen dio imovine, smanjit će se (otpisat će se) porezna obaveza. Smanjenje poreza ovisi o visini štete. Propisima se može utvrditi da će se pokrenuti postupak za utvrđivanje visine štete i izvršiti otpis poreza samo onda ako šteta prelazi određenu visinu, npr. ako je poljoprivredna proizvodnja smanjena za više od 20%.

Jelčić, Nauka o financijama

Vezane grupe