Pojam
Olakšica po osnovi životne dobi

Umanjenje oporezivog dohotka (allowance) koje se daje fizičkim osobama koje dosegnu određenu dob, obično 65 godina. Umanjenje općenito smanjuje oporezivi iznos pa je time i porez koji treba platiti niži.

Arbutina, Porezni leksikon