Pojam
Obrasci platni promet

Obrascima platnog prometa smatraju se obrasci na kojima se izdaju nalo/j za obavljanje gotovinskih i bezgotovinskih plaćanja u Republici Hrvatskoj.
Obrasci za gotovinska plaćanja su:
# za uplate:
# opća uplatnica (obrazac 10),
# opća uplatnica (obrazac 10-1),
# posebna uplatnica (obrazac 11).
# za isplate:
# ček (obrazac 20),
# uputnica (obrazac 25),
# nalog za gotovinsku isplatu (obrazac 28).
Obrasci za bezgotovinska plaćanja:
# opći nalog za prijenos (obrazac 40),
# posebni nalog za prijenos (obrazac 41),
# nalog za obračun (obračun 42),
# nalog za naplatu (obrazac 43),
# nalog za prijenos s računa-akreditiva (obrazac 44),
# obračunski ček (obrazac 45),
# zbrojni nalog za prijenos (obrazac 47).
Za potrebe platnog prometa u zemlji pored navedenih obrazaca koriste se i interni obrasci Zavoda za platni promet (FINA), obrasci za obračun s poštama te ostali obrasci.
 

Srb, Matić, Bankarstvo