Pojam
Moneta

Naziv za sve vrste novca. Naziv je nastao prema imenu rimske božice, jer se u blizini njezinog hrama nalazila kovnica novca.

Tepšić, Turk, Petrović, Riječnik računovodstva i financija