Pojam
Mogućnost kupnje dionica

Dio paketa nagrađivanja koji treba potaknuti zaposlene da ostanu u tvrtki. Zaposleni dobivaju mogućnost kupnje dionica kompanije za koju rade na određeni budući datum. Cijena po kojoj mogu kupiti dionice je odredena u trenutku davanja te mogućnosti i u tom je trenutku povoljna, iako nema jamstva da će takva i ostati.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe