Pojam
Lihvarstvo

Zaračunavanje pretjerane KAMATNE STOPE. Danas sve razvijene zemlje imaju zakone koji štite dužnike od lihvarstva.
• Većina saveznih država u SAD-u ima zakone što ograničavaju visinu kamata koje se mogu zaračunati. Granice se razlikuju s obzirom na tip kreditora i tip ZAJMA. Neki federalni zakoni dopuštaju prekoračenje gornjih granica u posebnim okolnostima.
• U Velikoj Britaniji zakoni protiv lihvarstva postoje još od vremena kralja Henrika VIII. U jednom dijelu devetnaestog stoljeća, sve iznad 48 posto na godinu smatrano je, prima facie, zelenaškim.
• U kontinentalnoj Europi taj je koncept također ugrađen u zakone, kao dio UGOVORA U kojem očigledan nerazmjer između snage dviju strana rezultira izrabljivačkom kamatnom stopom što je jedna strana traži od druge.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik