Pojam
Kreditni posrednici

Kreditni posrednik je fizička ili pravna osoba koja ne djeluje kao vjerovnik i koja u okviru svoje profesionalne ili poslovne djelatnosti koju obavlja za određenu protuvrijednost, a koja se može sastojati u novčanoj činidbi ili drugoj ugovornoj gospodarskoj koristi, potrošačima predstavlja ili nudi ugovore o kreditu, pomaže oko drugih pripremnih radnja za sklapanje ugovora o kreditu ili u ime vjerovnika (Banke) sklapa ugovore o kreditu s potrošačima

Kreditni posrednici u Hrvatskoj postoje od srpnja 2010. godine, kada je Ministarstvo financija izdalo prvu trogodišnju dopusnicu za rad. Za dobivanje navedene dopusnice, tvrtke su svoje poslovanje morale uskladiti sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju. Neposredno nakon izdavanja prve dozvole, službeno je u NKD-u registrirana nova djelatnost „Posredovanje u potrošačkom kreditiranju“. Registracijom ove nove djelatnosti, tvrtke postaju i obveznice Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, po članku 4., stavku 15., alineji g. Drustvo Tata Grupa d.o.o., vlasnik portala moj-bankar.hr je dobilo ovu dozvolu na prvi dan izdavanja istih od strane Ministarstva financija.

U nadležnosti Hrvatske narodne banke su oni kreditni posrednici koji potrošačima predstavljaju ili nude ugovore o stambenom potrošačkom kreditu te im pomažu obavljanjem pripremnih radnji ili druge vrste predugovornih administrativnih poslova, a mogu s potrošačima i sklapati ugovore o stambenom potrošačkom kreditu u ime i za račun vjerovnika. Ti kreditni posrednici također mogu pružati i savjetodavne usluge.

Za pregled cijelokupnog HR trzista kredita koristite usluge portala moj-bankar.hr.  Svi krediti na jednom mjestu.

 

Ministarstvo Financija, HNB

Vezane grupe