Pojam
Krediti za održavanje likvidnosti banaka

Krediti za održavanje likvidnosti poslovnih banaka. Ove kredite odobrava središnja banka poslovnim bankama u skladu sa Zakonom, kako bi poslovne banke u svakom trenutku mogle izvršavati svoje dospjele obveze. Pri tom od bitne je važnosti da središnja banka odobrava ove kredite u cilju održavanja stabilnosti bankarskog sustava u cjelini, održavanja povjerenja u bankarski sustav, a sve u skladu s zacrtanom monetarno-kreditnom politikom koju provodi i za koju je odgovorna. Najčešće temelj za odobravanje ovih kredita čini realan zalog.

Srb, Matić, Bankarstvo

Vezane grupe