Pojam
Konsolidirani financijski izvještaji

Svrha konsolidiranih financijskih izvještaja, koji koriste prvenstveno dioničarima i vjerovnicima društva-majke, jest prikazati rezultate poslovanja i financijski položaj društva-majke i društava-kćeri na način kao daje grupa jedno društvo s jednom ili više podružnica ili odjela. Pretpostavka je da su konsolidirani izvještaji značajniji od pojedinačnih izvještaja te su obično neophodni za stvaranje realnog i objektivnog prikaza poslovanja u slučaju kad jedno od društava u grupi bilo neposredno ili posredno posjeduje kontrolni financijski interes u drugim društvima. S obzirom daje pozornost korisnika financijskog izvještaja usmjerena na računovodstveni subjekt, pravna razdvojenost između dvije korporacije koje su zapravo jedna gospodarstvena jedinica (subjekt) smatra se pitanjem forme, prije nego biti, tako da se njihova pravna razdvojenost zanemaruje u svrhu računovodstvenog izvješćivanja. Transakcije između povezanih društava zapravo se ispuštaju iz konsolidiranih izvještaja jer se ne smatraju transakcijom među neovisnim strankama s aspekta gospodarstvenog subjekta. Konsolidirani financijski izvještaji trebali bi odražavati samo poslovne događaje između računovodstvenog subjekta i nepovezanih 'outsidera'. U suprotnom korisnici bi stekli pogrešan dojam misleći da su transakcije među povezanim društvima zapravo događaji nastali s okolinom te bi donijeli neodgovarajuće zaključke glede prihoda od prodaje i zarađene dobiti. Prema načelu realizacije dobit se općenito ne smatra zarađenom sve dok ne postoji razmjena među nepovezanim stranama.

Zgombić, Business dictionary