Pojam
Konsenzus

Skraćeni naziv za Međunarodni sporazum o smjernicama za službeno subvencionirane izvozne kredite (International Agreement for Guidelines on Officially Supported Export Credit). Konsenzus je sporazum medu zemljama-čianicama OECD-a o tome kako će daleko ići u subvencioniranju KAMATNE STOPE: na kredite kupcima izvoza njihovih zemalja. Minimalne kamatne stope o kojima se sporazumijevaju razlikuju se s obzirom na to je li zemlja-uvoznica razmjerno bogata, razmjerno siromašna ili negdje na sredini u tom pogledu.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik