Pojam
Konfirmacija salda

Konfirmacija salda je postupak kojim se uspostavlja neposredna veza s trećom stranom glede zahtjeva revizora da mu se dostave informacije o pojedinoj stavci koja se odnosi na financijske izvještaje. Postoje dvije vrste konfirmacija salda: pozitivna i negativna. Prema pozitivnoj konfirmaciji salda kupac mora izjaviti slaže li se s navedenim iznosom duga prema komitentu. Prema tome, od kupca se traži odgovor bez obzira na njegovo mišljenje o točnosti navedenog iznosa. Ponekad revizor šalje kupcu 'bjanko' oblik pozitivne konfirmacije salda, a on treba na određeno mjesto upisati iznos duga prema komitentu. Prema negativnoj konfirmaciji salda od kupca se traži odgovor samo ako se ne slaže s iznosom duga prema komitentu. Ako revizor nije dobio odgovor na negativne konfirmacije salda, pretpostavlja daje riječ o valjanim računima. To može biti i glavni nedostatak negativnih konfirmacija salda. Pozitivne konfirmacije salda koriste se uglavnom u slučaju velikih salda ili očekivanih pogrešaka ako je procijenjen veliki kontrolni rizik. Negativne konfirmacije salda koriste se kod velikog broja kupaca s malim saldima, ako je procijenjen mali kontrolni rizik, a revizor prosuđuje da će kupci konfirmacijama posvetiti odgovarajuću pažnju. Zbog značajnosti razmatranja i različitih vrsta kupaca u mnogim revizijama za testiranje potraživanja od kupaca koristi se kombinacija pozitivnih i negativnih konfirmacija.

Zgombić, Business dictionary

Vezane grupe