Pojam
Kapitalne povlastice

Dio iznosa plaćenog za kapitalnu opremu koji se može odbiti od dohotka pri izračunavanju oporezivog PROFITA poduzeća. Potražnja za kapitalnom opremom u nekoj privredi može se, prema tome, u stanovitoj mjeri kontrolirati time da vlada po potrebi mijenja te povlastice, i u pogledu njihova iznosa, i u pogledu načina primjene. Tako, primjerice, povlastice mogu varirati s obzirom na razdoblje u kojem je moguće odbiti kapitalne izdatke (20 posto na godinu kroz pet godina), ili s obzirom na postotak odbitka (60 posto u prvoj godini, ali poslije više ništa).

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik