Pojam
Izravno terećenje

Izravno terećenje je prijenos s računa za plaćanje Platitelja, koje zadaje Primatelj plaćanja,  preko svojeg pružatelja platnih usluga.Izravno terećenje često se koristit za ponavlja­juća plaćanja (npr. komunalni računi). Usluga izravnog terećenja uvjetovana je davanjem pret­hodne Suglasnosti Platitelja Primatelju plaćanja. 

Iz bankarske perspektive, izravno terećenje je usluga kojom vlasnik transakcijskog računa pristaje da Banka, umjesto njega, izvršava plaćanja određenim izdavateljima računa prijenosom s njegovog transakcijskog računa na račun izdavatelja računa automatski i pravovremeno.

Izdvojene tvrtke koje su u sustavu SEPA izravnog terećenja:

A1 Hrvatska d.o.o.
Adriatic Slovenica d.d.
Generali Osiguranje d.d.
Grawe Hrvatska d.d.
HEP Opskrba d.o.o.
Hrvatska radiotelevizija
Hrvatski telekom d.d.
Sava osiguranje d.d.
Tele 2 d.o.o.
Triglav osiguranje d.d.
UNIKOM d.o.o.
Vezane grupe