Adresa: Ulica grada Vukovara 5, 10.000 Zagreb Telefon: 01 3034 000;
Email: info@grawe.hr Fax: 01 3034 500

Općenito

GRAWE Hrvatska d.d. osnovano je 1993. godine, te je bilo prvo osiguravajuće društvo u RH u stranom vlasništvu. Započelo je poslovanje u RH na temeljima nekadašnjeg Prima osiguranja. Grawe osiguranje dio je austrijskog koncerna Grazer Wechselseitige Versicherung AG. Grawe karakterizira zelena boja u komunikaciji prema osiguranicima, te je poznato po pravodobnim isplatama odštetnih zahtjeva.
 

Istaknuti proizvodi Grawe osiguranja

Poznati proizvodi koje nudi Grawe osiguranje su životna osiguranja
GRAWE CLASSIC i GRAWE 1-2-3 štedi, osiguranje automobila,
osiguranja od posljedica nesretnog slučaja PROGRESSIVE 300 te SELECT CARE,
osiguranje plovila, putno osiguranje GRAWE TRAVEL i dr.

Trzisna pozicija
Aktiva 4 mld kn
Tržišni udio osiguranja 4,28%
Broj poslovnica 65