grawe osiguranje
Adresa
Ulica grada Vukovara 5
Fax
01 3034 500
OIB
28406115764
OIB
409880
SWIFT
HAABHR22

Općenito o Grawe osiguranju

Grawe Hrvatska d.d. osnovano je 1993. godine, te je bilo prvo osiguravajuće društvo u RH u stranom vlasništvu. Započelo je poslovanje u RH na temeljima nekadašnjeg Prima osiguranja. Grawe osiguranje dio je austrijskog koncerna Grazer Wechselseitige Versicherung AG. Grawe karakterizira zelena boja u komunikaciji prema osiguranicima, te je poznato po pravodobnim isplatama odštetnih zahtjeva.

Od korporativnih vrijednosti Grawe ističe tradiciju, stabilnost, odgovornost, pouzdanost, timski rad, povjerenje, te društvenu odgovornost kao temelj zdravog odnosa s lokalnom zajednicom. U tu svrhu zaposlenici osiguranja svake godine sprovode akcije volontiranja sa ciljem pomoći najosjetljivijim skupinama u lokalnim zajednicama te poboljšanjem kvaliteta života osjetljivih pojedinaca na nacionalnoj razini.
Grawe osiguranje pored volontiranja provodi i inicijativu PoKRENI koja za cilj ima poticanje na promjene pojedinaca i grupa u polju usvajanja zdravih te životno važnih navika kao temelja za kvalitetniju budućnost.

Temeljni kapital tvrtke iznosi 90.000.000,00 kuna te je uplaćen u cijelosti i podijeljen na 90.000 dionica od kojih svaka iznosi po 1.000,00 kuna.

Istaknuti proizvodi

Poznati proizvodi koje nudi Grawe osiguranje su životna osiguranja GRAWE CLASSIC i GRAWE 1-2-3 štedi, osiguranje automobila, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja PROGRESSIVE 300 te SELECT CARE, osiguranje plovila, putno osiguranje GRAWE TRAVEL i dr.

Grawe Dom - osiguranje kuća i stanova

paketi su osiguranja koji klijentima pomažu zaštititi dom usljed požara, prirodnih nepogoda, izljeva vode, provala i drugih nepogoda. U okviru Grawe Dom osiguranja imovine moguće je osigurati građevinski dio kuće ili stana te stvari kućanstva, dok je dodatno moguće ugovoriti osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za članove obitelji, osiguranje električnih aparata, osiguranje Grawe SOS za hitne intervencije, osiguranje od potresa te osiguranje odgovornosti iz posjeda objekta i zemljišta.

Grawe Vital - dodatno zdravstveno osiguranje

tip je osiguranja koji korisniku nudi brojne pogodnosti i brzo dostupne medicinske usluge, poput različitih programa zdravstvene zaštite za pojedince i tvrtke, brze dostupnosti i visoke kvalitete usluge, preventivne zdravstvene zaštite kroz redovite sistematske preglede, specijalističke i kontrolne preglede, dodatne financijske sigurnosti u slučaju operativnih zahvata ili boravka u bolnici, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, i dr.

U sklopu Grawe Vital programa moguće je odabrati i druge programe dodatnog zdravstvenog osiguranja poput Grawe Prevent za redovne preventivne preglede, Grawe hospital za osiguranje naknade za vrijeme boravka u bolnici ili naknade za rođenje djeteta, te Grawe operation za osiguranje naknade u slučaju operacije.

GRAWE BIZ - zaštita poslovanja

polica je osiguranja koja se nudi pravnim osobama u svrhu osiguranja malog i srednjeg poduzetništva, te uključuje razne vrste osiguranja namijenjene zaštiti poslovnog prostora, opreme, zaliha i poslovanja od rizika poput požara, potresa, vremenskih nepogoda, izljeva vode, provalnih krađa, razbojstva, loma stakla, prekida rada, i dr. GRAWE BIZ nudi se u dvije varijante, odnosno osnovnog paketa te vrhunskog paketa.  Uz GRAWE BIZ moguće je ugovoriti osiguranje robe u prijevozu, kolektivno osiguranje djelatnika za slučaj nezgode, te kolektivno zdravstveno osiguranje djelatnika.Za mala poduzeća bez proizvodnje ili obrade nudi se i opcija GRAWE BIZ EKSPRES koja je namijenjena poduzećima i obrtima sa poslovnim prostorima veličine do 250 m2 te ukupna vrijednost opreme i zaliha ne prelazi 150.000,00 eura.

Grawe Nezgoda - osiguranja od posljedica nesretnog slučaja

polica je osiguranja koja za svrhu imaju pokrivanje troškova svakog iznenadnog nesretnog događaja koji za posljedicu ima smrt, ozljedu, trajni gubitak radne sposobnosti ili prolaznu nesposobnost za rad.

U sklopu GRAWE NEZGODA moguće je ugovoriti paket SELECT CARE odnosno paket individualnog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, PROGRESSIVE 300 individualnu policu osiguranja od posljedica nesretnog slučaja s progresijom 300%, UI KOMBINACIJE pakete individualnog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, SPORT te SPORT PRO police namijenjene sportašima amaterima odnosno profesionalcima, te FAMILY CARE obiteljsko osiguranje.

Grawe Auto osiguranje

Godišnje Grawe sklopi oko 9 tisuća polica za kasko osiguranje automobila čime drći oko 1.5-2.0% tržišnog udijela u toj kategoriji osiguranja. U skupini AO Grawe karakteriziraju osobine kao što su brza i fer isplata šteta, kojih za kasko isplati oko 1,5 tisuća godišnje. U skupini obaveznih osiguranja, Grawe godišnje osigura oko 60 tisuća automobila od odgovornosti čime drži oko 2.5% tržišnog udijela.

Tržišna pozicija

Kapital
4 mld kn
Tržišni udi osiguravatelja
4,28%
Broj poslovnica
65