Pojam
HANFA

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je nadzorno tijelo u čiji djeokrug i nadležnost spada u nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju. Hanfa provodi nadzor nad poslovanjem burzi, brokera, društva za osiguranje i reosiguranje, investicijskih i mirovinskih fondova, središnjeg registra osiguranika i brojnih drugih sudionika financijskog tržišta.

Izvor: Financijski rječnik: Bisode&Financijski klub

Vezane grupe