Pojam
Financijski posrednik

Svaki pojedinac ili institucija koji posreduje između štediša (to jest izvora sredstava) i uzajmljivača (to jest korisnika sredstava). Lanac od prvobitnog izvora do konačne upotrebe može biti vrlo dug, s brojnim posrednicima kao karikama

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik