Pojam
Dokumentirani akreditiv

Metoda financiranja trgovine. Banke odobravaju kupcu robe kredit za plaćanje izvozniku na temelju dokumenata koji dokazuju da je kupac ovlašten preuzeti robu. To je korisno ako dokumenti stignu do kupca prije nego što stigne sama roba.
Sredinom osamdesetih godina više od polovice dokumentarnih akreditiva što su ih britanske kompanije podnosile bankama bivalo je odbijeno. Ili su stizali prekasno, ili nisu bili ispravno kompletirani.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik