Pojam
Dohodak od poslovanja

Prema mnogim poreznim sustavima, oporezivi dohodak (taxable income) određenje iznosom neto dohotka (net income) ostvarenog iz različitih izvora. Jedan od tih izvora je poslovanje. Taj se pojam može odnositi na pravo poslovanje, kac što je industrijsko ili trgovačko poslovanje, a može također obuhvaćati poljoprivrednu djelatnost, slobodna zanimanja i obrt. Neto dohodak obično se izračunava tako da se od bruto primitaka ostvarenih poslovanjem odbiju izdaci (expenses) za potrebe poslovanja, amortizacija (depreciation) imovine, izdaci za pričuve (reserves) koji se mogu odbiti, gubici (losses) preneseni iz prethodnih godina i sl.

Arbutina, Porezni leksikon