Pojam
Degresivni otpis

Metoda otpisa (amortizacije) kada se godišnje tijekom cijelog vremena trajanja (korištenja) uvijek primjenjuje ista stopa otpisa neotpisane vrijednosti. Zbog ovakvog načina otpisa u prvim godinama su iznosi otpisa visoki, a potom oni postaju niži. Primjerice ukoliko je nabavna vrijednost 10.000 KN, godišnja stopa otpisa 20%, u prvoj godini otpisat ćemo 2000 KN, u drugoj godini 1600 KN. u trećoj godini 1280 KN itd.

Njemačko - hrvatski bankovni i burzovni pojmovnik