Pojam
Broj police

Broj police (engl. policy number, njem. Policennummer), oznaka za identifikaciju ispostavljene police. Iz police potencijalno proizlaze novčana potraživanja. Budući da je ona i instrument prijenosa prava iz osiguranja, važno je da polica ima svoju identifilcacijsku oznaku. Tako se olakšava i informatička obrada polica. Broj police može biti tiskan ili dodijeljen kompjuterski. Kod polica s već tiskanim brojem svaka osoba koja radi na poslovima pribave osiguranja zadužuje policu prema njezinu broju (tzv. stroga evidencija), a nakon njezina ispunjavanja i ispostavljanja osiguraniku dužna se i razdužiti za tu policu. U nekim osiguravateljnim društvima postoji i posebno radno mjesto evidentičara stroge evidencije kojemu je osnovni posao evidentiranje zaduženja i razduženja serijskih brojeva ispostavljenih polica.

Sanja Andrijašević, Tatjana Račić Žlibar; Rječnik osiguranja

Vezane grupe