Pojam
Agencija u osiguranju

Agencija u osiguranju (engl. Insurance agency, njem. Versicherungsagentur), u pravilu samostalna gospodarska organizacija, koja u ime i za račun osiguravatelja sklapa ugovore o osiguranju. Za svoj posao dobiva proviziju. Ovlaštenja agencija određena su propisima o osiguranju i ugovorom o suradnji između agencija i osiguravatelja. Po tim ugovorima agencija može raditi isključivo za jednog osiguravatelja ili pak za više osiguravatelja. Agencija je uobičajen naziv za agenta tj. poduzeće

Sanja Andrijašević, Tatjana Račić Žlibar; Rječnik osiguranja

Vezane grupe