Agencija u osiguranju

Agencija u osiguranju (engl. Insurance agency, njem. Versicherungsagentur), u pravilu samostalna gospodarska organizacija, koja u ime i za račun osiguravatelja sklapa ugovore o osiguranju. Za svoj posao dobiva proviziju. Ovlaštenja agencija određena su propisima o osiguranju i ugovorom o suradnji između agencija i osiguravatelja. Po tim ugovorima agencija može raditi isključivo za jednog osiguravatelja ili pak za više osiguravatelja. Agencija je uobičajen naziv za agenta tj. poduzeće

Sanja Andrijašević, Tatjana Račić Žlibar; Rječnik osiguranja

Vezane grupe

 1. Osiguranje

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž