Pojam
Agent osiguranja

Agent osiguranja (engl. insurance agent, njem. Versicherungsvertreter), osoba koja ima punomoć osiguravatelja za zastupanje u poslovima osiguranja. Opsegom punomoći utvrđena su prava u zastupanju, koja mogu biti različita za pojedine vrste osiguranja. O obujmu poslova koje obavlja agent osiguranja ovisi i visina provizije koju osiguravatelj plaća za obavljene poslove.

Sanja Andrijašević, Tatjana Račić Žlibar; Rječnik osiguranja

Vezane grupe