Pojam
Barirani ček

Barirani ček vrsta obračunskog čeka, čija se posebnost sastoji u tome što je na licu precrtan s dvjema dijagonalno i međusobno usporedno povučenim crtama, a može se naplatiti samo preko banke, i to obračunom, a ne u gotovu novcu. Njegov imatelj ne stječe neposredno pravo potraživati predaju novca od banke, već ima pravo zahtijevati pripis čekovne svote saldu na svom računu.

Karačić, Trojezični rječnik bankarstva

Vezane grupe