Pojam
Cirkularni ček

Cirkularni ček je vrsta čeka u kojem se kao trasant pojavljuje banka, a kao trasat ona sama ili njezina filijala ili njezina korespondenata banka. Korisnik takvog čeka je bančin komitent koji kod banke ima pokriće.

Karačić, Trojezični rječnik bankarstva

Vezane grupe