Pojam
Al pari

 - jednak, pojam vezan uz poslovanje i vrijednosnim papirima, a označava da je dnevni, tržišni ili burzovni tečaj jednak nominalnoj vrijednosti. Ako je dnevni tečaj viši od nominalnog, višak se naziva -* agb (ažio), a ako je niži -* disagio (disažio) il diskont.

Baletić, Ekonomski leksikon