Pojam
Burzovna raspodjela

Burzovna raspodjela je poseban postupak trgovanja velikim količinama dionica. Veliki ulagač, veliki kli¬jent putem brokerske tvrtke namjerava prodati veliku količinu dionica. Prodavatelj pismeno obavještava nadležne organe burze da je zaista vlasnik svih tih dionica, te da ih namjerava prodati u razumnom vremenskom razdoblju. Brokerska tvrtka ne odlazi na parket burze kako bi ispunila nalog klijenta za prodaju, već šalje upite nekolicini ostalih brokerskih tvrtki, da svojim klijen¬tima ponude kupnju ovih dionica (koja nije obvezujuća). Kada brokerska tvrtka postane sigurna da postoji dovoljan interes za kupnju predmetnih dionica, veliki nalog za prodaju i svi nalozi za kupnju šalju se na parket burze gdje se "spajaju" i realiziraju, po tekućoj tržišnoj cijeni. Klijent koji je dao nalog za prodaju plaća posebnu proviziju objema stranama

Karačić, Trojezični rječnik bankarstva

Vezane grupe