Pojam
Akceptni kredit

Akceplni kredit predstavlja specifični kratkoročni kreditni posao. Za razliku od ostalih kredita kod ovoga oblika samo iznimno dolazi do isplate kreditnog iznosa budući da banka (u ovom kreditnom poslu) svome komitentu akceptira mjenicu. Tim postupkom banka postaje glavni dužnik - trasat te se obvezuje isplatiti mjenički iznos ukoliko to ne učini njen izdavalac (trasant) odnosno tražitelj kredita. Na laj način dodatno povećava sigurnost naplate mjeničnog iznosa.
Ujedno, a to je najčešće i suština ovog kreditnog posla, tražitelj kredita eskontira tu mjenicu kod neke druge banke te tako dolazi do sredstava prije njena dospijeća.
 

Srb, Matić, Bankarstvo