Pojam
Užitničke dionice

Vrijednosni papiri (securities) koje u nekim državama emitiraju trgovačka društva i koji daju pravo na višak kapitala (ako ga bude) u slučaju likvidacije (liquidation) trgovačkog društva; oni također za svoje držatelje mogu značiti ovlaštenje na postotak godišnje dobiti (profits). Užitničke dionice mogu biti emitirane pri reorganizaciji (reorganization) trgovačkog društva, ako je dio kapitala amortiziran, a prava trenutačnih dioničara smanjena. U tom slučaju ti su udjeli u određenoj mjeri nadoknada za gubitak koji su dioničari pretrpjeli.

Arbutina, Porezni leksikon