Pojam
Troškovi kapitala

Prosječni troškovi različitih tipova KAPITALA što ih ima neko poduzeće: običnih dionica, preferencijalnih dionica, neosiguranih dugoročnih dugovanja, obveznica, kredita, zadržanog PROFITA itd. Troškovi KREDITA su kamate što se na njih plaćaju; troškovi DIONICA su DIVIDENDE. Porezni tretman tih troškova (kamata i dividende) toliko se razlikuje i mijenja u pojedinim zemljama da je za poduzeća obično privlačnija opcija uzajmljivati novac nego prikupljati novi DIONIČARSKI KAPITAL.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik