Troškovi kapitala

Prosječni troškovi različitih tipova KAPITALA što ih ima neko poduzeće: običnih dionica, preferencijalnih dionica, neosiguranih dugoročnih dugovanja, obveznica, kredita, zadržanog PROFITA itd. Troškovi KREDITA su kamate što se na njih plaćaju; troškovi DIONICA su DIVIDENDE. Porezni tretman tih troškova (kamata i dividende) toliko se razlikuje i mijenja u pojedinim zemljama da je za poduzeća obično privlačnija opcija uzajmljivati novac nego prikupljati novi DIONIČARSKI KAPITAL.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž