Pojam
Statut društva

Statut društva predstavlja propise unutarnjeg uređenja i upravljanja društvom. Statut se bavi izdavanjem dionica, transferom dionica, promjenama u vlastitom kapitalu, općom skupštinom, pravom glasa, direktorima (njihovim imenovanjem i ovlastima), upravom, tajništvom, dividendama, financijskim izvještajima i njihovom revizijom, likvidacijom te raznim drugim pitanjima. U odnosu na statut društva, ugovor o osnivanju je isprava višeg stupnja te je u slučaju nesklada među odredbama mjerodavan ugovor o osnivanju, iako je, uz pitanja koja po samom zakonu moraju biti obuhvaćena ugovorom o osnivanju, moguće pozvati se na statut društva kako bi se objasnile neke nedorečenosti ugovora o osnivanju ili ga se dopunilo kad se radi o nedovoljno reguliranim pitanjima. U slučaju dioničkog društva statut društva može se, a kod društva s ograničenom odgovornošću i kod društva s neograničenom odgovornošću mora se registrirati zajedno s ugovorom o osnivanju.

Zgombić, Business dictionary