Raspon između ponudbene i prodajne cijene

Razlika između najniže cijene po kojoj prodavač kani prodati svoju robu ili usluge i najviše cijene koju je kupac voljan ponuditi. Na DEVIZNOM TRŽIŠTU, primjerice, tečajnice banaka daju dvije cijene: najvišu cijenu koju BANKA (kao kupac) navodi za određenu valutu; i najnižu cijenu koju će prihvatiti za tu valutu (kao prodavač).

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezani pojmovi

 1. Banka
 2. Devizno tržište
 3. Valuta

Vezane grupe

 1. Ekonomija

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž