Pojam
Računovodstvo troškova

Računovodstvo troškova je posebno aktualno u proizvodnji. U procesu proizvodnje troškovi se prate do svakog pojedinačnog posla ili proizvoda za svrhe financijskog računovodstva kako bi se troškovi nastali tijekom razdoblja rasporedili na troškove prodanih proizvoda odnosno zalihe. Radi pružanja ovakvih informacija osmišljeno je računovodstvo troškova. Tijekom pedesetih godina naglasak se s eksternih korisnika počeo stavljati na interne korisnike podataka o računovodstvu troškova, što je dovelo do toga da se podaci o troškovima za potrebe managementa prikupljaju na drugačiji način od onog u financijskom računovodstvu. Tako je došlo i do pojave upravljačkog računovodstva te se danas mogu razlikovati računovodstvo troškova i upravljačko računovodstvo. Računovodstvo troškova bavi se akumuliranjem troškova u vrednovanju zaliha kako bi zadovoljio zahtjeve eksternog izvješćivanja, dok se upravljačko računovodstvo odnosi na pružanje odgovarajućih informacija osobama unutar društva koje im trebaju za donošenje odluka.

 

Zgombić, Business dictionary