Pojam
Poticaj za očuvanje okoliša

Poticaj odobren poreznom obvezniku koji ulaže u imovinu namijenjenu sprječavanju ili smanjenju onečišćenja ili zaštiti okoliša. Primjeri takvih poticaja su ubrzana amortizacija (accelerated depreciation), viši odbici od osnovice (deduc-tions), investicijske premije koje su izuzete ođ oporezivanja i porezni ustupci vezani za istraživanja i razvoj (research & development).

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe