Pojam
Porezne olakšice
Porezne olakšice su smanjenja poreza tako da se (a) smanji porezna osnovica ili da se (b) smanji iznos razrezanog poreza. Porezne olakšice mogu biti vezane bilo uz osobu poreznog obveznika (npr. porezna obaveza smanjuje se 30% osobama koje se bave umjetničkim radom ili za svako dijete poreznog obveznika koje pohađa školu odbija se od osnovice 100 novčanih jedinica, ili porezni obveznik može odbiti od razrezanog poreza onaj iznos koji je platio kao naknadu za pohađanje postdiplomskog studija, itd.), bilo uz porezni objekt (npr. porezna obaveza poljoprivrednih proizvođača koji svoje prihode ostvaruju sa zemljišta u privredno nedovoljno razvijenim općinama smanjuje se za 25%, ili za rudnike ugljena propisana je porezna olakšica u visini od 8% itd.).
Porezna olakšica može biti utvrđena ili u apsolutnom iznosu ili u postotku od porezne osnovice, odnosno od razrezanog poreza.

Jelčić, Nauka o financijama

Vezane grupe