Pojam
Porez na zelenašenje

Posebni porez na promet u SAD-u na dobitke što ih je ostvarila osoba koja kupi značajan broj dionica trgovačkog društva i zatim prijeti javnom ponudom prodaje tih dionica, prisiljavajući time to trgovačko društvo na kupnju dionica od zelenaša po višoj cijeni. Pojam zelenašenje odnosi se na stvarnu isplatu koju izvrši trgovačko društvo. Porez se primjenjuje ako je dioničar držao dionice manje od dvije godine računajući od trenutka kad je trgovačko društvo pristalo ponovno ih kupiti. Stopa poreza je 50% iznosa bilo kakvog dobitka ili druge dobiti koju je ostvario dioničar zelenaškom prodajom. Posebni porez na zelenašenje ne može biti ođbitna stavka za druge poreze.

Arbutina, Porezni leksikon

Vezane grupe