Pojam
Olakšica gubitak

Olakšica na temelju gubitka, većina sustava propisa kojima se ureduje oporezivanje dohotka i dobiti predviđa neki oblik olakšice za nastale gubitke (losses), i to prijenosom gubitka radi njegova odbijanja od dobiti (profits) u prethodnoj godini, tj. prijenosom unatrag (carry-back), prijenosom u iduće godine, tj. prijenosom unaprijed (carry-forward) ili odbijanjem gubitka od drugih prihoda istog poreznog obveznika (taxpayer) u godini u kojoj je do gubitka došlo.
Za davanje olakšice zbog gubitka može se praviti razlika između neto tekućega gubitka od poslovanja (net operating loss) i kapitalnoga gubitka (capital loss). Ukupni neto gubici od poslovanja jesu gubici (losses) nastali poslovanjem. Kapitalni su gubici oni do kojih je došlo raspolaganjem (disposal) kapitalnom imovinom (capital assets). U zemljama u kojim su kapitalni dobici podložni zasebnom porezu na kapitalne dobitke (capital gains tax), kapitalni se gubici ne moću podvesti kao odbitak po osnovi olakšice za gubitke od dohodaka ili dobiti iz drugih izvora, osim ako su tretirani kao redovni dohodak ili kao dobit od poslovanja koji su (dohodak i dobit) podvrgnuti porezu na dobit (trgovačkih društava) (/corporate/ income tax). U zemljama u kojima neke posebne kategorije kapitalnih dobitaka nisu podložne porezu na dohodak nije uobičajeno da kapitalni gubici nastali na imovini od koje se mogu ostvariti takvi (neoporezivi) kapitalni dobici imaju pogodnosti olakšice zbog gubitka.
Ako ukupni neto gubitak od poslovanja (bilo da uključuje kapitalne gubitke ili ne) može biti prenesen unazad ili unaprijed, razdoblje tijekom kojega takvi gubi¬ci mogu biti prenošeni obično je ograničeno.
 

Arbutina, Porezni leksikon