Pojam
Nacionalni klirinški sustav NKS

Nacionalni klirinški sustav predstavlja platni sustav koji obračunava naloge za prijenos sredstava između njegovih sudionika na neto multilateralnom načelu. Obračun naloga za prijenos na neto multilateralnom načelu je kontinuirani obračun naloga za prijenos podnesenih na obračun od strane sudionika tijekom obračunskog dana NKS-a. Sudionici NKS-a su banke, Hrvatska narodna banka i treće strane. Posredni sudionici NKS-a su banke ili druge financijske institucije koje, na temelju posebnih propisa koje donosi HNB, izvršavaju namiru međubankovnih platnih transakcija preko druge banke.

HNB ima ulogu funkcionalnog upravitelja NKS-a te s te osnove tijekom obračunskog dana u NKS-u određuje limite na obračunskim računima banaka, ima mogućnost blokirati obračunski račun banke, zadaje početak i kraj obračunskog dana te obavlja druge aktivnosti vezane uz funkcionalno upravljanje sustavom. HNB daje suglasnost za operativne procedure kojima se uređuje obračun platnih transakcija u NKS-u i suglasnost za cjenik.

Osnovna obilježja NKS-a:

  • sustav za obračun međubankovnih platnih transakcija (sustav malih plaćanja), namira velikog broja plaćanja koja glase na relativno male iznose
  • obračun se obavlja na neto multilateralnom načelu, do visine prethodno određenog limita
  • obračun svih bezgotovinskih međubankovnih platnih transakcija (osim plaćanja namirenih preko HSVP-a)
  • svaka banka ima jedan obračunski račun u NKS-u
  • obračun se obavlja u tri obračunska ciklusa / plaćanja su konačna na kraju svakog ciklusa
  • neopozivost namirenih plaćanja
  • plaćanja koja nisu namirena vraćaju se zadavatelju platne transakcije
  • konačna namira neto pozicija na obračunskim računima banaka u NKS-u, preko HSVP-a, obavlja se na računima za namiru u HNB-u

HNB

Vezane grupe