Pojam
Hrvatski sustav velikih plaćanja, HSVP

Hrvatski sustav velikih plaćanja je platni sustav kojim se namiruju nalozi za prijenos novčanih sredstava na bruto  načelu u realnom vremenu. Namira se provodi pojedinačno na računima sudionika tijekom obračunskog dana, u trenutku kada je pojedinačni nalog zaprimljen. Sudionici HSVP-a su HNB, banke i SDA kao poseban sudionik. HSVP je RTGS sustav (Real Time Gross Settlement).
Plaćanja se namiruju preko računa za namiru banaka kod HNB-a. Hrvatska narodna banka propisuje pravila, procedure i standarde HSVP-a.


Obilježja HSVP-a:

 • obračun međubankovnih platnih transakcija
 • obračunava u realnom vremenu po bruto načelu
 • plaćanja se izvršavaju do visine pokrića na računima za namiru sudionika
 • HNB ima mogućnost određivanja limita
 • provode se samo kreditne platne transakcije
 • platne transakcije se provode putem platnih poruka i razmjenjuju se telekomunikacijskom mrežom SWIFT
 • neopozivost namirenih plaćanja
 • plaćanja u redu čekanja – plaćanja koja se ne mogu izvršiti zbog nedostatka pokrića na računu platitelja evidentiraju se u red čekanja, na osnovi prioriteta, a unutar istog prioriteta prema načelu prvi ulaz – prvi izlaz
 • plaćanja koja zbog nedostatka pokrića nisu namirena na kraju dana vraćaju se platitelju
 • HNB ima mogućnost zadavanja platnih transakcija na teret računa sudionika putem direktnih transfera
 • mogućnost zadavanja plaćanja s upisanim budućim datumom valute.

HNB

Vezane grupe