NASDAQ

Kompjuterizirani informacijski sustav koji brokerima širom SAD-a osigurava kotacije cijena za niz vri-jednosnica. Obuhvaća vrijednosnice koje kotiraju na NJUJORŠKOJ BURZI VRIJEDNOSNICA, kao i neke kojima se trguje PREKO ŠALTERA. NASDAQ je najvažnije sredstvo trgovanja preko šaltera u SAD-u.

Mala enciklopedija financija, Privredni vjesnik

Vezane grupe

 1. Dionice
 2. Ekonomija
 3. Financije

Ili pretraži po slovima

 1. A
 2. B
 3. C
 4. Č
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. R
 19. S
 20. Š
 21. T
 22. U
 23. V
 24. Z
 25. Ž